فرماندار شوشتر مطرح کرد؛

عامل تیراندازی در شهر شوشتر شناسایی شده است

فرماندار شوشتر گفت : عامل تیراندازی در یکی از خیابان های شهر شوشتر شناسایی شده است .

مهندس پنبه دانه پور افزود : این تیراندازی به دلیل مسئله شخصی بوده که در آن یک رهگذر به صورت سطحی و یک خودرو مورد اصابت ساچمه قرار گرفت .

رییس شورای تامین شهرستان ادامه داد : عامل این حادثه شناسایی شده و تحت تعقیب قرار دارد .

منبع