آوایی پس از دیدار با رئیس سازمان صداوسیما خبر داد:

افزایش ساعات پخش رادیو دزفول

 

سید احمد آوایی نماینده مردم شریف شهرستان دزفول در مجلس شورای اسلامی به منظور رفع مشکلات و در راستای ارتقا سطح رادیو دزفول با علی عسگری رئیس سازمان صدا و سیما دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خورنا، آوایی در این دیدار رادیو دزفول را یادگار ارزشمند دوران دفاع مقدس دانست و بیان داشت: امروز رادیو دزفول به مرجع رسمی مردم شمال خوزستان تبدیل شده و مخاطبین آن فقط محدود به دزفول نمی باشند و به همین دلیل تقویت آنتن دهی، تکمیل و تخصیص تجهیزات، توسعه زیر ساخت ها و از همه مهم تر افزایش ساعات برنامه های رادیو از موارد مهمی است که باید در اولویت های سازمان صداوسیما قرار گیرد.

علی عسگری در پایان این جلسه، رادیو دزفول را صدای مقاومت و همیشه زنده مردم دزفول دانست و دستور داد موارد مطرح شده هر چه سریعتر انجام گردد و موانع و مشکلات نیز حل و رفع گردند.