نظارت بازرسان مرکز بهداشت دزفول بر روند تدفین موارد فوتی ناشی از کووید ۱۹

 

به گزارش خورنا رئیس مرکز بهداشت دزفول در گفتگویی گزارش داد: در کنار همه فعالیت های این مرکز در دوران همه گیری کرونا ویروس، نظارت بر روند تدفین موارد فوتی ناشی از کووید ۱۹ از دیگر اقدماتی است که توسط بازرسان بهداشت محیط انجام می شود. در واقع این نظارت به منظور پیشگیری از انتشار ویروس از فرد فوت شده به سایر افراد انجام می شود و چنانچه دستورالعمل های مربوط به تدفین موارد فوتی به خوبی اجرا نشود، احتمال گسترش آلودگی نیز افزایش خواهد یافت، بنابراین بازرسان بهداشت محیط این مرکز بر تمام مراحل تدفین این موارد نظارت دارند.

همچنین مهندس پورآیین با بیان اینکه یکی از مکان های بالقوه خطرناک برای انتشار ویروس کرونا، تجمع های انسانی مانند مراسم های عروسی، ترحیم و دورهمی های خانوادگی است، توصیه کردند، برای جلوگیری از ابتلاهای خانوادگی، لازم است در وهله اول هیچ گونه مراسمی (چه عروسی و چه ترحیم) برگزار نشود، و در صورت اصرار، صرفا بایستی با حضور افراد محدود به خانواده درجه یک (حداکثر ۱۰ نفر) برگزار شود.

پورآیین  در پایان این گفتگو با اشاره به تجربیات بعضی از کشورها در کنترل همه گیری با مشارکت مراکز ارائه دهنده خدمات و عموم مردم در رعایت پروتکل های بهداشتی گفتند: ما هم می توانیم با همیاری و همدلی تمام اقشار جامعه، تعداد موارد ابتلا و مرگ و میر ناشی از این بیماری را به حداقل ممکن برسانیم.