اطلاعیه مهم پلیس راهنمایی ورانندگی شهرستان هندیجان در خصوص موتور سیکلت های توقیفی در سال ۱۳۹۸

به گزارش خورنا سروان جواد رستمی رئیس پلیس راهور هندیجان بیان داشت :

به اطلاع مردم شریف هندیجان میرساند آن دسته از شهروندانی که موتورسیکلت آنها قبل از تاریخ۹۸/۱۲/۲۹ توقیف و در پارکینگ شهرستان نگهداری می شود و فاقد دستورات قضایی بوده با توجه با فرمان و تاکید مقام معظم رهبری و تاکید فرمانده محترم ناجا با نگرش بر احقاق حقوق مردم و تسهیل در ارائه خدمات ترخیص به این دسته از موتورسکلیت های که قبل از تاریخ ۹۸/۱۲/۲۹ بوده از تاریخ ۹۹/۰۸/۱۷ با در دست داشتن مدارک مالکیتی و هویت به ستاد ترخیص پلیس راهورشهرستان هندیجان مراجعه و نسبت به ترخیص موتورسیکلت خود اقدام نمایند.

لازم به یاد آوری می باشد که جهت تسهیل در امر ترخیص مراجعه کنندگان به موارد زیر توجه داشته باشند .

۱_عدم درخواست گواهینامه ۲_عدم درخواست بیمه نامه وفقط تعهد نامه اخذ خواهد شد .

۳_موتورسیکلتهای قدیمی فاقد پلاک که در سامانه شماره گذاری راهور ثبت شده وفاقد دستورات باشند در صورت عدم ثبت مالک با در دست داشتن مدارک به پلیس آگاهی جهت نداشتن سابقه سرقت وغیره معرفی خواهد شد .

۴_در صورت عدم تمکن مالی مراجعه کننده وخلافی بالای موتورسیکلت توسط رئیس راهور شهرستان بررسی ودر صورت امکان به صورت تقسیط صورت خواهد گرفت.

در پایان لازم به ذکر می باشد که مدارک احراز مالکیت و مالکیت جهت ترخیص باید حتما همراه فرد مراجعه کننده باشد.