برگزاری مراسم معارفه سرپرست بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) رامشیر

خورنا – فرزاد شعبانی

به گزارش خبرگزاری خورنا مراسم معارفه سرپرست جدید مدیریت بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) با حضور دکتر جمشیدی نسب مدیر شبکه بهداشت و درمان، مهندس لاله زاری سرپرست مرکز بهداشت، مسئولین واحدها و کارکنان در محل سالن بیمارستان برگزار شد.

در این مراسم ابتدا جمشیدی نسب ضمن تبریک به دکتر رضایی و آرزوی موفقیت، بر ضرورت کار گروهی و تیمی در بیمارستان تاکید کرد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان رامشیر افزود: آنچه موجب موفقیت خواهد شد، مشورت و احترام متقابل با کارکنان و ایجاد همکاری است.

رضایی سرپرست جدید مدیریت بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رامشیر ضمن تشکر از دکتر جمشیدی برای اعتماد به ایشان گفت: امیدوارم با استعانت از خداوند متعال و همکاری همه مسئولین و همکاران بتوانیم قدم بزرگی برای پیشرفت بیمارستان و وضعیت درمان شهرستان برداریم.

در پایان این مراسم حکم صادره از سوی مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان رامشیر به دکتر فرشید رضایی به عنوان سرپرست بیمارستان حضرت رسول اکرم رامشیر اعطاء شد.

گفتنی است پیش از این دکتر حسین یوسفی منش عهدار این سمت بود.