ترمیم و خط کشی محورهای بندرماهشهر توسط اداره راهداری

اداره راهداری بندرماهشهرمحور های بندرماهشهر به امیدیه و بندرامام را خط کشی وترمیم و کرد.

به گزارش خورنا، به منظور حفظ و نگهداری از محورهای اصلی شهرستان، محور بندرماهشهر_امیدیه از کیلومتر ۲۰ الی ۲۸ به طول ۸ کیلومتر توسط راهداری بندرماهشهر خط کشی شد.

همچنین جهت جلوگیری از تخریب رویه آسفالت، باند برگشت محور بندرماهشهر_بندرامام حدفاصل پل پتروشیمی تا پل فرودگاه به طول یک کیلومتر با قیر پلیمری درزگیری شد و ۵ کیلومتر باقی مانده آن مطابق با برنامه انجام خواهد شد.