سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز:

آتش سوزی سایت صفیره عامل غبار آلودگی هوای اهواز نیست

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز گفت: علت غبارآلودگی روزهای اخیر هوای اهواز ناشی از آتش سوزی در سایت زباله صفیره نیست.

به گزارش خورنا رضا علیجانی گفت: در مدت دو ماهی که مسئولیت سازمان پسماند شهر اهواز را برعهده دارم هیچ آتش سوزی وسیعی در سایت زباله صفیره رخ نداده است.

وی افزود: البته آتش زیر پسماندها که معمولا وجود دارد و هر از گاهی سر باز می زند خیلی سریع با تلاش همکارانم مهار می شود.

گفتنی است با توجه به غبار آلودگی روز گذشته هوای شهر اهواز، شایعات و گمانه زنی های فراوانی در فضای مجازی مطرح شده بود که علت این وضعیت را آتش سوزی سایت صفیره، سوختن مزارع نیشکر و غیره عنوان می‌کرد.