رییس دانشکده علوم پزشکی شوشتر؛

از رفت و آمد به مسجد سلیمان خودداری کنید/ وضعیت شهرستان مسجد سلیمان بحرانی است

با اعلام آخرین وضعیت شیوع کرونا در شهرستان های کشور که امروز از سوی ستاد ملی کرونا انجام شد و در پی به وجود آمدن شرایط بحرانی در مسجد سلیمان، رئیس دانشکده علوم پزشکی شوشتر از مردم شهرستان شوشتر خواست از رفت و آمد به مسجد سلیمان جداً خودداری کنند.

مجتبی کلانتر افزود: مجاورت شهرستان های شوشتر و مسجد سلیمان و رفت و آمدهای هرروزه به این شهرستان ممکن است موج بیماری را به شهرستان شوشتر کشانده و وضعیت بحرانی را به شوشتر سرایت دهد.

رییس دانشکده علوم پزشکی شوشتر در پایان گفت: کماکان از همه مردم می خواهیم با زدن ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و شستشوی دست ها از خود و دیگران در برابر این ویروس محافظت کنند.

منبع