با آبروریزی تمام عیار مدیران کل راهداری و راه و شهرسازی خوزستان و اعتراض بحق نمایندگان استان:

برخورد با مدیران بادمجان دورقاب چین خوزستان ضروری است

نمایندگان خوزستان جلسه با رئیس جمهور را به نشانه اعتراض ترک کردند.

به گزارش خورنا وزیر راه و شهرسازی در حضور رئیس جمهور و از طریق ویدئو کنفرانس اعلام کرد؛ تمام راه های آسیب دیده از سیل در خوزستان بازسازی شده است.

بنابر این گزارش، نمایندگان خوزستان نیز اعلام کردند، گزارش وزیر غلط است و راه های آسیب دیده خوزستان درست نشده اند و به نشانه اعتراض نسبت به گزارش کذب مدیران کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و همچنین راه و شهرسازی جلسه ویدئو کنفرانسی با رئیس جمهور را ترک کردند.

پیگیری های خورنا نشان می دهد آگهی مناقصه زیر مبنی بر بازسازی پل های آسیب دیده از سیل خوزستان که بعد از افتتاحیه نمایشی وزیر چاپ شد؛ بیانگر اعتراض بحق نمایندگان خوزستان بود. این مسئله در بعد ملی یک آبروریزی تمام عیار محسوب می شود.

به نظر می رسد باید منتظر برخورد آقای وزیر با مدیران ضعیف و ناکارآمد راه و شهرسازی و راهداری و حمل و نقل خوزستان باشیم. مدیرانی که به وزیر و مردم اطلاعات غلط داده اند. همچنین انتظار می رود نمایندگان خوزستان نیز با مدیران ضعیف و ناکارآمد برخورد کرده تا بیش از این کوس ناکارآمدی و دروغگویی دستگاههای اداری خوزستان در سراسر کشور نواخته نشود.