فرماندار هفتکل :هیچ گونه توافقی در خصوص ازمون استخدامی شرکت سیمان صورت نگرفته است/چگونه میشود اعلام نتایح آزمون استخدامی بیش از ۴سال زمان ببرد؟

🔹دقایقی قبل فرماندار هفتکل در مصاحبه تلفنی با خبرگزاری خورنا در واکنش به مصاحبه مدیرعامل سیمان ضمن تکذیب اظهارات وی‌گفت :بنده قویا اظهارات مدیرعامل سیمان درخصوص توافق بین این فرمانداری با مسئولان سیمان مبنی بر اعلام‌نتایج برحسب نمره قبولی را تکذیب میکنم.

وی در ادامه گفت :مدیرعامل قبلی سیمان در جلسه ای از عدم قبولی هیچ کدام از شرکت کنندگان دو شهرستان و کسب حدنصاب نمره قبولی در ازمون کتبی و مصاحبه خبر داد.

وی در ادامه گفت : باتوجه به عدم قبولی هیچ یک از شرکت کنندگان در ازمون کتبی و مصاحبه؛ طی نامه ای خواهان اجرای مصوبه سال ۹۶ شورای اشتغال با حضور استاندار محترم شدم.

🔹نماینده عالی دولت در خصوص زمانبندی اعلام نتایج در سی مهرماه گفت:ساعاتی قبل از طریق حراست این فرمانداری به مسئولان سیمان اعلام گردید هرگونه اعلام نتایج باید با تایید این فرمانداری صورت گیرد.

🔹امیدواریم مسئولان سیمان ضمن رعایت قانون نتایج نهایی استخدامی را برحسب مصوبه شورای اشتغال هفتکل در سال ۹۶ باحضور استاندار (هرگونه استخدامی در این شرکت باید بصورت ۵۰/ ۵۰ )اجرا نمایند

🔸جا دارد از مسئولان سیمان سوال کرد چگونه میشود اعلام نتایج ازمونی به وسعت کنکور سراسری کمتر از دوماه زمان ببرد و ازمون کوچکی همچون استخدامی این شرکت بیش از ۴ سال و مسئولان این شرکت باید این امر را شفاف سازی نمایند.(آیا همه این سالها در اذهان عمومی شبهه ایجاد نمی کند)

🔸مسئولان سیمان باید بداند مصوبه شورای اشتغال با حضور استاندار به هرگونه مصوبه بین مسئولان شهرستانی ارجحیت دارد و عواقب هرگونه اهمال در این خصوص بر عهده مسئولان این شرکت است.

🔸با فرض توافق صورت گرفته قبولی برحسب نمره علمی و مصاحبه چگونه این توافق با عدم قبولی هیچ کدام از شرکت کنندگان اجرایی میشود.