پای سرقت مسلحانه به شهرستان رامهرمز باز شد

حوالی ساعت ۲۳ دیشب یکی از شهروندان رامهرمزی توسط دو راکب موتور سوار در حوالی بلوار رزمندگان جنب مدرسه شهید امیری نژاد مورد تهدید با اسلحه گرم قرار می گیرد  و گوشی موبایل ایشان به سرقت رفت.

این فرد که برای پیاده روی به همراه دوست خود در حوالی مدرسه شهید امیری نژاد در حال تردد بودند با تهدید اسلحه گرم، گوشی موبایل ایشان به سرقت می رود و ایجاد رعب و وحشت می کنند.

انتظار می رود ضمن هوشیاری مردم ، دستگاه های قضایی و انتظامی مراحل شناسایی این افراد را در دستور کار خود قرار دهند.