آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا دوشنبه ۲۱ مهر ۹۹

تعداد مبتلایان ۳۷ میلیون و ۹۶۳ هزار نفر

تعداد فوتی ها یک میلیون و ۸۴ هزار نفر

تعداد بهبود یافتگان ۲۸ میلیون و ۴۸۹ هزار نفر

منبع