پلمب ۱۰ مرکز عرضه مواد غذایی در بندرماهشهر

روز دوشنبه ۲۱ مهر ۹۹  در بازدید کارشناسان بهداشت از مراکز عرضه مواد غذایی بندر ماهشهر،  10 مرکز عرضه مواد غذایی پلمپ شدند.

روز دوشنبه ۲۱ مهر ۹۹  در بازدید کارشناسان بهداشت از مراکز عرضه مواد غذایی بندر ماهشهر،  ۱۰ مرکز عرضه مواد غذایی پلمپ شدند.

این مراکز شامل فروشگاههای بزرگ،قهوه خانه،نانوایی و سوپرمارکت است کخ توسط کارشناسان بهداشت محیط شهرستان بندر ماهشهر به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و همچنین عدم توجه به ماده ۱۳ ،طی تشدید بازرسی ها پلمب شدند.