حضور هیئت ویژه بازرسان استانداری در فرمانداری مسجدسلیمان بدنبال حاشیه های شورای شهر

شنیده ها حاکی از حضور هیئت ویژه بازرسان استانداری در خصوص اعتراض دو نفر از اعضای شورای شهر مسجدسلیمان به انتخابات اخیر در شورا دارد.
آقایان پیرهادی مدیر کل حراست، رزمی مدیر کل بازرسی و صدیقی مدیر کل امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری خوزستان از اکیپ حاضر در فرمانداری مسجدسلیمان میباشند.
به نقل از منابع موثق اعضای شورای شهر به این جلسه احضار شده اند و سخنان موافقان و مخالفان انتخابات اخیر شهردار و هیئت رییسه و مستندات مربوطه به سمع و نظر هیئت بازرسان رسیده است.
خروجی و تصمیمات و مصوبات این جلسه در اولین فرصت از طریق رسانه خبری خورنا به اطلاع عموم خواهد رسید.