اعلام جریمه های کرونایی توسط معاون وزیر بهداشت

رانندگان تاکسی که ماسک نزنند ۱۰۰ هزار تومان جریمه می شوند

جریمه ۲۰ هزار تومانی راننده تاکسی به ازای هر مسافر

جریمه ۵۰۰۰۰تومانی برای هر مسافر که ماسک نزند

جریمه های تا سقف یک میلیون برای اتوبوس های مسافری اعمال می شود

عابرانی که ماسک نزنند توسط پلیس یا بازرسان جریمه می شوند یا از طریق نیروی انتظامی چهره نگاری می شوند

خودروهای شخصی شامل جرایم ماسک نمی شوند