سفر معاون وزیر ورزش به شوشتر و گتوند

سید مومنی معاون وزیر ورزش به منظور بازذید و بررسی مشکلات زیر ساختی و تجهیزات ورزش شهرستانهای شوشتر و گتوند به دعوت سهراب گیلانی نماینده مردم در مجلس امروز ۹۹/۷/۱۶ به این دو شهرستان سفر کرد

در این سفر وضعیت زیر ساختهای ورزشی و کمبودهای دیگر این حوزه مورد بازدید و بررسی قرار گرفت

مدیر کل ورزش و جوانان استان خوزستان معاون فرماندار گتوند روسای ورزش شوشتر و گتوند و دیگر مسئولین استانی و شهرستانی از دیگر حاضرین این جلسه بودند

در ادامه نماینده شهرستانهای شوشتر و گتوند به همراه معاون وزیر ورزش و مدیر کل ورزش و دیگر مسئولین از برخی اماکن و پروژه های نیمه کاره ورزشی بازدید به عمل آورد

 

منبع