رئیس حفاظت محیط زیست کارون خبر داد:

تخریب سه باب کوخه در شهرستان کارون

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کارون از کشف سه باب کوخه پرنده گیری و تخریب آنها در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خورنا عباس ظاهری گفت: در عملیات پایش روز جمعه یگان حفاظت محیط زیست شهرستان کارون که برای جلوگیری از صید و زنده‌گیری پرندگان شکاری انجام شده بود سه باب کوخه زنده گیری پرندگان کشف و تخریب شد.

وی ادامه داد: همچنین در این عملیات شش رشته تور پرنده گیری ضبط و یک بهله دلیجه، دو بهله سنقر تالابی و نیز شش قطعه کبوتر قمری کشف شد که این پرندگان پس از اطمینان آنها در طبیعت رهاسازی شدند.

گفتنی است کوخه نوعی کمینگاه برای زنده‌گیری پرندگان شکاری ارزشمند است که صیادان در آن نشسته و از ﻃﻌﻤﻪ ﺑﺮﺍی ﺻﻴﺪ این ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺷﻜﺎﺭی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ می‌کنند.