آب چند روستای عقیلی گتوند چندروزیست قطع می باشد

 آب روستاهای دهلران ، شهید محمدی و دشت بزرگ عقیلی چند روزیست قطع می باشد

منجزی رئیس شورای بخش عقیلی : علیرغم تلاش شبانه روزی نیروهای زحمتکش آبفا شهرستان گتوند تاکنون آب روستاهای دهلران ، شهید محمدی و دشت بزرگ عقیلی وصل نشده است و مردم به ستوه آمده اند

منجزی رئیس شورای بخش عقیلی از مسئولین مربوطه خواست در اسرع وقت این مشکل را برطرف نمایند

منبع