عملیات هرس درختان کنوکارپوست در اندیمشک آغاز شد

خورنا_ عملیات هرس و سرزنی درختان کنوکارپوست قبل از شروع بارنده گی جهت پیشگیری از بیماریهای تنفسی در شهر اندیمشک آغاز شد.

انتهای پیام/