وضعیت قرمز کرونا در خوزستان و احتمال تعطیلی مدارس

خورنا – فرزاد شعبانی

با توجه به قرار گرفتن خوزستان در وضعیت قرمز کرونا و همپوشانی با آنفلوانزا در ایام پیش رو احتمال تعطیلی مدارس قوت گرفت.

بی تردید همپوشانی کرونا با آنفلوانزا احتمال ظهور ابعاد جدیدی از این ویروس چموش و خموش را رقم خواهد زد، بنابراین رعایت نکات بهداشتی، استفاده از ماسک و عدم حضور در تجمع ها تنها راه پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا است.