نماینده ویژه وزیر آموزش و پرورش به اندیکا سفر کرد

به گزارش خبرگزاری خورنا اندیکا و به نقل از عمومی آموزش و پرورش شهرستان اندیکا نماینده ویژه وزیر صبح دیروز وارد اندیکا شد. و پیرامون مسائل و مشکلات آموزشی منطقه به بحث و گفتگو پرداختند.

حکمت نژاد مدیر آموزش و پرورش ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه افزود با پیگیری های مکرر دکتر علیرضا ورناصری نماینده محترم مجلس در خصوص رفع مشکلات حوزه آموزش و پرورش، صبح امروز نماینده ویژه وزیر به همراه سایر مسئولین از آموزش و پرورش شهرستان بازدید بعمل آوردند.

در ابتدای این جلسه غضبان حکمت نژاد پیرامون مسایل و مشکلات آموزش و پرورش موضوعاتی از جمله تعمیر و بازسازی مدارس،تبدیل وضعیت معلمان حق التدریس و پیش دبستانی، جذب نیروی خدماتی،افتتاح اردوگاه و درمانگاه و ساختمان جدید برای آموزش و پرورش،مشکلات مالی مدارس و مطالبی دیگر ارائه نمود،در ادامه معاونت فرماندار، رئسای آموزش و پرورش عشایر، بخش مرکزی و چلو به بیان مشکلات پرداختند، بعد از آن نماینده ویژه وزیر ضمن پیگیری مسائل قول همکاری مساعد دادند که مشکلات آموزش و پرورش شهرستان را با وزیر در میان میگذارد تا زودتر شاهد حل مشکلات آموزش و پرورش باشیم، در پایان حکمت نژاد از زحمات دکتر ورناصری در خصوص پیگیری مسایل آموزش و پرورش قدردانی کرد.