سارق موتور سیکلت و زورگیر در دام مامورین پلیس آگاهی شهرستان گتوند

مامورین پلیس آگاهی شهرستان گتوند در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت فردی را که افدام به سرقت موتور سیکلت و زورگیری در سطح یکی از شهرک های این شهرستان می نمود را با انجام اقدامات  پلیسی دستگیر و از وی یک دستگاه موتور سیکلت سرقتی کشف کردند

همچنین این فرد به یک فقره زورگیری اعتراف و پس از تشکیل پرونده تحویل مقام محترم قضایی گردید .

سرهنگ فتح الله پارسائی فرمانده انتظامی شهرستان گتوند

منبع