مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان خبر داد:

دستگیری ۴۲۶ شکارچی متخلف در استان خوزستان

مدیرکل حفاظت حفاظت محیط زیست خوزستان از دستگیری ۴۲۶ شکارچی متخلف طی شش ماهه اول سالجاری در استان خبر داد.

به گزارش خورنا محمد جواد اشرفی با بیان این خبر تصریح کرد: از این شکارچی‌ها ۴۹ قبضه اسلحه شکاری کشف شده است که ۳۶ قبضه آن مجاز بوده و مابقی غیر مجاز هستند.

وی ادامه داد: همچنین طی این مدت تعداد ۹۷۵ قطعه ادوات شکار شامل موتور قایق، تور صیادی، الکترو شوکر و غیره توسط یگان حفاظت محیط زیست اداره کل کشف و ضبط شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان در پایان عنوان کرد: نیروهای یگان محیط زیست اداره کل در این مدت شش ماه نیز ۱۱۲ پرنده و هشت پستاندار را از متخلفان به صورت زنده کشف و رها سازی کردند.