بالغ بر ۸۵۰۰ متر مکعب آسفالت در معابر گلگیر توسط شهرداری صورت گرفت

به گزارش خبرگزاری خورنا مسجدسلیمان و به نقل از روابط عمومی  شهرداری گلگیر تا کنون  بالغ بر ۸۵۰۰ متر مکعب آسفالت در معابر گلگیر صورت گرفت.

آسفالت معابر شهر گل گیر از چند روز گذشته و پس از پاکسازی این نقاط آغاز شده و تا کنون جاده ورودی شهر گُل گیر ، خیابان شهید حاتمی ، خیابان معلم ، خیابان شهید اسکندری ، جاده ورودی قبرستان شهر گُل گیر و خیابان شهید مرادی بطور کامل آسفالت شد که در روزهای آینده شاهد انجام پروژه آسفالت در سایر نقاط از جمله خیابان بختیاری ، خیابان شهید جعفری ، خیابان آسماری و سایر معابر سطح شهر خواهیم بود.