رئیس دفتر نماینده بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس: حال عمومی نماینده رو به بهبود است

رئیس دفتر نماینده بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان، بندر امام خمینی و بخش جولکی در مجلس گفت: وضعیت و حال عمومی نماینده رو به بهبود است.

مسعود شعبانی اظهار کرد: با تلاش کادر درمان و اقدامات پزشکی انجام شده، وضعیت عمومی حبیب آقاجری بهتر شده است.

وی افزود: خوشبختانه میزان اکسیژن خون نماینده حوزه انتخابیه نسبت به روز ابتدایی بستری افزایش پیدا کرده و حال وی رو به بهبود است.

حبیب آقاجری در دومین ابتلای خود به بیماری کرونا، شنبه گذشته در بیمارستان بقیهالله الاعظم تهران بستری شد.