هیچگونه تبعیضی ازسوی دانشگاه علوم پزشکی دزفول برای شوش انجام نگرفته است

 

مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شهرستان دزفول از سال‌های گذشته تا به امروز مبنی بر عدالت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بوده، از این‌رو هیچ‌گونه تبعیضی در ارائه خدمات درمانی و بهداشتی و اختصاص منابع مالی صورت نگرفته و حتی در بعضی از مواقع کمک‌هایی بیش از میزان اختصاص‌یافته به شبکه درمان شوش و گتوند از سهم منابع مالی دزفول انجام‌شده است.

وی بیان کرد: از دو هفته پیش تاکنون ۱۷ پزشک متخصص در رشته‌های متفاوت از سوی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول به شبکه بهداشت و درمان شوش جهت ارائه خدمات پزشکی معرفی شده‌اند.
علی قمیشی عنوان کرد: از دیگر اقدامات انجام شده در بیمارستان نظام مافی شوش نوسازی اتاق عمل، ساختن ساختمان اورژانس، اضافه کردن چهار دستگاه دیالیز و تعویض دستگاه‌های قبلی، تجهیز NICU، استقرار یک سی‌ تی اسکن ۱۶ اسلایس، اکوکار دیوگرافی سونوگرافی پیشرفته هستند.

وی افزود: مانیتورینگ‌های قلبی و عروقی و افزایش تخت‌های ICU برای بیماران کرونایی در زمان اپیدمی بیماری از سایر اقدامات انجام شده توسط دانشگاه علوم پزشکی دزفول برای ارتقا کیفیت خدمات درمانی شوش بود.