با حکم فرماندهی ناجا:

فرمانده جدید نیروی انتظامی خوزستان منصوب شد

فرمانده جدید نیروی انتظامی خوزستان با حکم سردار اشتری فرماندهی ناجا منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری خورنا طی این حکم سردار سید محمد اکبری صالحی فرمانده انتظامی خوزستان شد.

گفتنی است پیش از این سردار حیدر عباس زاده فرمانده نیروی انتظامی خوزستان بود.