توزیع بیش از ۱هزار تن آرد میان روستائیان رامشیری

خورنا – فرزاد شعبانی

امسال بیش از یک هزار تن آرد بین روستائیان شهرستان رامشیر توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری خورنا، رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان رامشیر گفت: از ابتدای امسال تاکنون یک هزار و ۲۷۲ تن آرد خانگی پز و نانوایی در مناطق روستایی این شهرستان توزیع شده است.

عدنان لویمی افزود: این توزیع آرد  با هدف تامین نیاز‌های اساسی روستائیان انجام شده است.

وی ادامه داد: این میزان آرد بین خانوار‌های  ۳۲ روستای شهرستان رامشیر توزیع شده است.

رئیس اداره تعاون روستایی رامشیر بیان کرد:  امیدواریم بتوانیم با توجه به افزایش جمعیت روستا‌ها و نیاز ضروری روستاییان به آرد و همچنین مساعدت مسئولین ذیربط سهمیه آرد شهرستان را افزایش تا تمام نیاز‌های روستاییان به آرد مرتفع شود.