جلسه مشکلات آموزش و پرورش عشایری شهرستان رامهرمز به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد

با حضور سعیدی مدیرکل آموزش و پرورش عشایری استان ،کریمی مدیر کل امور عشایر استان خوزستان ،ایزد نژاد مدیر مدارس عشایری شهرستان رامهرمز و وحید نیک روان مدیر اداره امور عشایر شهرستان رامهرمز جلسه ای به صورت ویدیو کنفرانس پیرامون راه های بازگشایی مدارس عشایری در شرایط کرونایی و مشکلات مدارس عشایری شهرستان رامهرمز برگزار شد.