ظریف وزیر امور خارجه در نشست خبری اظهار داشت :

۱۳ کشور به رئیس شورای امنیت نامه نوشتند که آمریکا جایگاهی ندارد و اسنپ بک و مکانیسم ماشه در قطعنامه ۲۲۳۱ برجام وجود ندارد .

همچنین ظریف در ادامه افزود ما دربسیاری از زمینه های دفاعی خودکفا هستیم و حتی توان صادرات هم داریم و از این به بعد می توانیم نیازهای تسلیحاتی خود را از کشورهایی مثل روسیه و چین که با ما ارتباط راهبردی دارند بر آورده کنیم

منبع