بهمن بهزادی در آستانه مدیرعاملی پتروشیمی غدیر

بهمن بهزادی در آستانه انتصاب به عنوان مدیرعامل پتروشیمی غدیر قرار دارد

به گزارش خورنا و بر اساس شنیده ها، بهمن بهزادی مدیرعامل سابق پتروشیمی فن آوران و پلی پروپیلن جم در آستانه انتصاب به عنوان پتروشیمی غدیر قرار دارد.
پتروشیمی غدیر از شرکت های پتروشیمی زیرمجموعه تاپیکو بوده و در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرماهشهر قرار دارد.