رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان رامهرمز منصوب شد

حیدر شاهینی فر به عنوان رئیس اداره  ثبت اسناد و املاک شهرستان رامهرمز منصوب شد .

به گزارش خبرگزاری خورنا رامهرمز طی حکمی از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حیدر شاهینی فر به عنوان رئیس اداره  ثبت اسناد و املاک شهرستان رامهرمز منصوب شد .

شاهینی فر پیش از این سابقه ریاست اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شوشتر را در کارنامه مدیریتی  خود دارد .