سه انتصاب جدید در هیأت سوارکاری خوزستان

به گزارش خبرگزاری خورنا،طی حکمی از سوی حسین برون ، رئیس هیات سوارکاری استان، سید حسین حسینی به عنوان نماینده هیأت سوارکاری در بخش غیزانیه و سید هاشم لطیفی به عنوان سرپرست کمیته پیشکسوتان هیات منصوب و معرفی شدند.

همچنین طی حکمی از سوی افشین حیدری ،مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان ،حنا حموله به عنوان خزانه دار هیأت سوارکاری خوزستان منصوب شد.