شریفی سرپرست اداره مسکن و شهرسازی هفتکل شد

🔹طی حکمی از سوی رضایی مدیرکل مسکن و شهرسازی استان خوزستان کمیل شریفی از فرزندان شایسته هفتکل بعنوان سرپرست اداره مسکن و شهرسازی این شهرستان منصوب شد.

🔹کمیل شریفی نهمین مدیر بومی شهرستان هفتکل که با حمایت های قاطع طباطبایی فرماندار این شهرستان منصوب شد.

🔹گفتنی است طبق استعلام از منابع خبری بزودی چندین مدیر اداره هفتکل تغییر خواهد کرد.

🔹جا دارد در پایان ضمن تشکر از ورناصری نماینده شهرستان جهت همراهی با این انتصاب به وی متذکر شد که خط قرمز‌مردم هفتکل انتصاب مدیران بومی است و احترام اکنون به خواسته بحق مردم کار شما را در انتخابات آینده آسان می کند.