عضو شورای شهر خرمشهر بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت

 

علی بندری یکی از اعضای شورای شهر خرمشهر ، که مدتی پیش به بیماری کرونا مبتلا شده  و در بیمارستان بستری بود  بر اثر ابتلا به کرونا در گذشت.

نامبرده از فرهنگیان خرمشهر و پیش از این ریاست شورای شهر خرمشهر را برعهده داشت.