تن نحیف حوزه انتخابیه اهواز طاقت ازمون و خطا را ندارد

قادر سبحانی خبرنگار و فعال سیاسی

از نمونه بارز ذوق زدگی انتخابات مجلس در حوزه اهواز میتوان نمایندگان پیشین آن که برحسب یک اتفاق و موج انتخاباتی بر کرسی پاستور نشسته و نتوانستن در قامت نماینده این حوزه کلان برخیزند ؛نام برد

انتخابات از این دست که فردی فارغ از سوابق اجرایی و تجربه کافی بعنوان نماینده حوزه ای به بزرگی کلان شهر اهواز صورت گیرد نه تنها موجب رشد و توسعه نمی شود بلکه موج نارضایتی ها و میراثی به تلخی اب غیزانیه و مع ذلک بجا می گذارد.

انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه اهواز جمعه ۲۱ شهریور در حالی برگزار میشود که مردم این حوزه بر سر دو راهی که یک طرف جویجری باتجربه و با کلی سوابق اجرایی و سابقه نمایندگی مردم و آشنا با مشکلات و طرف دیگر شخصی که تنها سابقه معاونت یکی از نواحی شهرداری اهواز را در کارنامه دارد.

در این برهه حساس تن نحیف اهواز و حوزه انتخابیه طاقت آزمون و خطا را ندارد و نمیتواند قافیه دومینوی تجربه شبیب جویجری و بی تجربگی رقیب وی را ببازد

در اکثر نظر سنجی ها و اعلام حمایت گسترده اقوام و چهره های تاثیرگذار استانی از جویجری این نوید را میدهد که دوران آزمون و خطا نمی باشد و حوزه انتخابیه اهواز روز جمعه به شبیب اعتماد خواهد کرد.