در تجمعی اعتراضی/ کارگران شهرداری بندر ماهشهر خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شدند

کارگران شهرداری بندر ماهشهر با تجمع مقابل فرمانداری این شهرستان خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شدند.

کارگران شهرداری بندر ماهشهر صبح امروز مقابل فرمانداری این شهرستان دست به تجمع زدند.

این کارگران خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت حق مسکن و دیگر مزایای خود هستند.