قالیباف: مردم خوزستان حس محرومیت و تبعیض دارند

خورنا – فرزاد شعبانی

خورنا – رئیس مجلس:

نظارت میدانی مجلس یازدهم را از خوزستان شروع کردیم تا دینمان را به مردم این سرزمین ادا کنیم.

نظارت میدانی مجلس سبب شنیده شدن مشکلات مردم بدون واسطه می‌شود.

مردم خوزستان با هر سلیقه و گرایش قومی پای انقلاب و حفظ وطن ایستادند

مردم این منطقه با سختی و مشقت زندگی می‌کنند.

تمرکزگرایی و تصمیم‌گیری از بالا به پایین ریشه بروز بسیاری از مشکلات است.