شبیب از این مرحله عبور خواهد کرد،و تاریخ چهره ها را یک به یک قضاوت خواهد کرد

بی گمان مرور این روزهای صحنه سیاسی و انتخابات پرفراز و نشیب حوزه اهواز،کارون،باوی و حمیدیه یادآور خاطرات تلخ و شیرین زیادی است.
اگرچه رایحه خوش اتحاد و یکپارچگی اقوام مختلف خصوصا ایل غیور بختیاری،عرب های شجاع تا ترک های اصیل و دیگر اقوام سرفراز،سادات،بزرگان سیاسی و اجتماعی بر سر شبیب جویجری نقطه عطف بی نظیری در اداور مختلف سیاسی خوزستان قهرمان رقم زده است.
بدون تردید انتخابات و تعیین نمایندگان در حوزه های مختلف خوزستان،در سنوات گذشته کاملا گزینشی،سلیقه ای و برگرفته از احساسات ناسیونالیستی بوده است، و بازخورد این انتخابات احساسی سم مهلکی ست که بر پیکره نیمه جان خوزستان ضربات سهمگینی وارد ساخته است.
اما اینک و در واپسین روزهای باقی مانده تا انتخابات مرحله دوم ،مردم خوزستان خصوصا حوزه انتخابیه اهواز،کارون،باوی و حمیدیه با درک شرایط فعلی فرصت خطا و اشتباهی ندارند،و به یک اجماع و شعور سیاسی غیرقابل وصف بر سر حمایت از شبیب جویجری چهره ی مردم دار،دیپلمات متعهد و با سوابق درخشان رسیده اند، که این را باید به فال نیک گرفت.
متاسفانه برخلاف اراده این روزهای مردم و مقاومت آنان برای راهیابی دکترشبیب جویجری به مجلس شورای اسلامی ،عده ای معلوم الحال با عوام فریبی و حمایت از رقیب در صدد جبران ضعف و کاستی های خود هستند. اجیر کردن شخصیت های چرک نویس در فضای مجازی و تطمیع شخصیت های سوخته بخشی از ماهیت آنان را برای مردم برملا کرده است،بدون شک شعار فیک جوان انقلابی، تاب مقابله با اراده مردم را ندارد،و سیمره و شعاع حرکت مردمی در ۲۱شهریور با پیروزی دکتر شبیب جویجری بر همه مایملک جریان مخرب شبیب جویجری و مردم چیره خواهد شد،و آن بعد تاریخ نقاب ها را یک ب یک پس خواهد زد،و شخصیت های که کمر به نابودی این استان ثروتمند بسته اند را رسوا خواهد کرد.

امین مشفقی