محسن شعبانی بعنوان رئیس شورای شهر هندیجان در سال چهارم انتخاب شد

به گزارش خورنا جلسه انتخاب هیئت رئیسه سال چهارم دوره پنجم شورای اسلامی شهر هندیجان برگزار شد.

این جلسه درروز یکشنبه ۹۹/۶/۲ راس ساعت ۱۱ با حضور تمامی اعضای شورای اسلامی شهر در دفتر شورای اسلامی شهر هندیجان برگزار و پس از رای گیری، اعضای هیئت رییسه سال آخر دوره پنجم شورای اسلامی شهرهندیجان انتخاب شدند.

براین اساس محسن شعبانی با ۵ رای به عنوان رییس شورا، غلامعباس فدعمی با ۵ رای بعنوان نایب رییس شورا، فاروق جنتی با ۵ رای به عنوان خزانه دار و عبدالنبی گشتیل به عنوان سخنگو شورا انتخاب شدند.