پس از ۱۴ سال خشکسالی آب به دشت های مربچه شهرستان رامهرمز رسید

دستور انتقال آب از سد مخزنی جره رود زرد به دشت های مربچه داده شد.

با پیگیری های ابراهیم متینیان نماینده مردم رامهرمز در مجلس شورای اسلامی و پس از بازدید میدانی و شنیدن دغدغه های مردم دهستان مربچه  دستور انتقال آب از سد مخزنی جره رود زرد به دشت های مربچه داده شد.

این دشت پس از ۱۴ سال کم آبی دوباره به چرخه کشاورزی از طریق نهرهای سنتی خود برگشت.