در جلسه ی ۷۷م شورای شهر خرمشهر مطرح شد:

انحراف واضح و آشکار از بودجه مصوب سالیانه توسط شهردار سابق خرمشهر

 

عباس مدحجی

➖صبح امروز هفتاد و هفتیم جلسه ی شورای اسلامی شهرستان خرمشهر درحالی برگزار شد که این جلسه سه نوبت قبل به دلایل مختلفی لغو شده بود

➖علی بندری یکی از اعضای شورا تنها غایب جلسه ای بود (اعلام شد بعلت بیماری) که قرار بود ضمن بررسی لوایح اخیر به تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از شهرداری بپردازد. سرپرست و پرسنل شهرداری و جمعی از شهروندان و اصحاب رسانه هم در جلسه حضور داشتند.

➖موسی مطوری جزیره رئیس شورای شهر ضمن انتقاد از عملکرد برخی قسمت های شهرداری گفت: برخی کارمندان شهرداری ، شورا گریز هستند و وظایف خود در امور مردم در حواله ی شورای شهر میکنند.

➖یاساییان سرپرست شهرداری خرمشهر نیز ضمن پذیرش کم کاری برخی قسمت های شهرداری، یکی از علل اطاله ی امور اداری شهرداری را کندی شهرداری عنوان کرد.

➖در بخش بررسی کمیته تحقیق و تفحص اما بحثها بالا گرفت. امیر سامری بعنوان مدافع تشکیل کمیته گزارشی از تخلفات صورت گرفته در شهرداری را در صحن شورا خواند و به موارد ذیل اشاره کرد:

۱⃣ استخدام های بی رویه و سفارشی
۲⃣ عدم انطباق قوانین و مقررات فرادستی در عقود قرار داد بین شهرداری و دیگر نهادها و پیمانکاران که باعث اعتصاب گسترده ی کارگران شده
۳⃣ عدول از شروط مندرج در قرار دادها
۴⃣ کاهش درآمد شهرداری بدلیل عدم نظارت بر ساخت و سازها
۵⃣ عدم بررسی و اصلاح اساسنامه برخی سازمانهای تابعه شهرداری که موجب افزایش هزینه ها و تخلفات و کاهش راندمان شده
۶⃣ انحراف واضح و آشکار از بودجه مصوب سالیانه توسط شهردار سابق
۷⃣ پرداخت حقوق از ردیف بودجه های عمرانی درسال ۱۳۹۸
۸⃣ افزایش بدهی به سازمان تامین اجتماعی
.

➖سخنگوی شورای شهر به موجب دلایل بالا از شورا خواست به تشکیل کمیته تحقیق و تفحص شهرداری رای موافق بدهند ولی با بالا گرفتن بحث بین امیر سامری ‌، و فاخر ربیعی فر و ادامه ی آن توسط محمدجواد بچاری ، میلادپورحمزاوی ، رای گیری به سرانجام نرسید.

➖طبق قانون شوراها ، ابتدا درخواست تحقیق و تفحص از شهرداری توسط اعضا برای بررسی به کمیسیون حقوقی شورا ارسال میشود. در کمیسیون حقوق لزوم و ضرورت این تحقیق بررسی شده و گزارش آن در اختیار شورا قرار میگیرد. سپس در شورای برای کلید زدن آن رای گیری میشود. در این جلسه هم اغلب اعضای شورا بطور ضمنی موافقت خود را با تشکیل کمیته اعلام کردند ولی در نهایت برسر رای گیری به توافق نرسیدند.

🔚 فراموش نکنیم که بزودی انتخابات هیئت رئیسه ی شورا در پیش است و ممکن است با تغییر در ترکیب هیئت رئیسه ، سرنوشت این کمیته هم نامعلوم بماند.