ساخت پل در شهرک شهید طالقانی در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در راستای مسئولیت های اجتماعی یک عدد پل بر روی کانال فاضلاب شهرک شهید طالقانی ساخت.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.