اختصاص۴۰ هکتار از اراضی شهرستان امیدیه به کشت حبوبات

اسداله ترحم / خورنا – سید داود علوی فرد مدیر جهاد کشاورزی امیدیه با بیان این مطلب که حبوبات جز، کشت اصلی تناوب زراعی در امیدیه می باشد افزود: در تابستانه سال جاری ۴۰ هکتار از اراضی امیدیه به کشت حبوبات اختصاص یافت که از این میزان ۲۰ هکتار برای لوبیا چشم بلبلی و ۲۰هکتار دیگر زیرکشت محصول ماش رفته است.
وی با اشاره به اینکه کشت تابستانه حبوبات در امیدیه از نیمه دوم تیرماه آغاز و تا اوایل شهریور ادامه دارد، افزود: حبوبات تثبیت کننده نیتروژن خاک می باشد، خاک را سبک می کند و به دلیل خاصیت پوشانندگی، خاک را محفوظ نگه می دارند ضمن آنکه  از حبوبات به عنوان کود سبز و علوفه نیز می توان استفاده کرد.
علوی فرد صرفه جویی در میزان مصرف آب را از مهمترین مزایای کشت حبوبات در امیدیه عنوان کرد و افزود : کشت حبوبات در تابستان سال جاری حدود ۲ برابر نسبت به تابستانه گذشته افزایش یافته است.