سارقان سیم و کابل رامشیر در چنگال پلیس

سرهنگ شهبازی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان رامشیر گفت: مامورین پلیس اگاهی و کلانتری شهرستان رامشیر با کار اطلاعاتی و انجام گشتهای محسوس و نامحسوس یکدستگاه خودرو سواری پژو را در حین سرقت سیم مشاهده و پس از متواری شدن سارقین و تعقیب و گریز، با اجرای طرح مهار خودرو با رعایت قانون بکارگیری سلاح با تیراندازی خودرو را در محور رامشیر به ماهشهر  متوقف کنند.

وی افزود: سارق در تحقیقات بعمل آمده به ۱۶ فقره سرقت سیم برق اعتراف کرد.