سرپرست مرکز بهداشت خوزستان:

هفتکل، بالاترین رتبه استفاده از ماسک در خوزستان

سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا که امروز (۵ مردادماه) برگزار شد، با اشاره به کاهش استفاده از ماسک در شهرستان‌های خوزستان طبق آمار یک هفته گذشته گفت: علت کاهش استفاده از ماسک، در دسترس نبودن ماسک عنوان شده است.

دکتر سیدمحمد علوی با اشاره به تحلیل انجام شده در خصوص میزان رعایت نکات بهداشتی و وضعیت تهویه اماکن گفت: در خصوص تهویه مطلوب، دهدز، هفتکل و مسجدسلیمان بیش از ۸۵ درصد فعال شده‌اند؛ رامهرمز، هویزه و کارون کمتر از ۵۰ درصد و سایر شهرستان‌ها بین ۷۰ تا ۸۵ درصد تهویه مطلوب داشته‌اند؛ میانگین استفاده از تهویه مطلوب در خوزستان ۷۰ درصد است در حالی که شاخص وزارت بهداشت، بالای ۸۵ درصد است.

علوی بیان کرد: وضعیت گندزدایی مراکز و اماکن در هفتکل و دهدز ۱۰۰ درصد اما در لالی و هویزه کمتر از ۵۰ درصد بوده است و دیگر شهرستان‌ها نیز در محدوده متوسط بودند. در مجموع میانگین استانی این شاخص، ۷۰ درصد است اما شاخص وزارت بهداشت ۸۵ درصد است.

وی تصریح کرد: وضعیت رعایت فاصله‌گذاری در لالی و هفتکل، مطلوب و بالای ۸۵ درصد بوده است اما رعایت فاصله‌گذاری در رامهرمز، دشت آزادگان، باوی، ایذه، کارون و هویزه پایین‌تر از ۵۰ درصد بوده است. میانگین متوسط استانی در زمینه رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی ۵۶ درصد است که از شاخص وزارت بهداشت پایین‌تر هستیم.

سرپرست مرکز بهداشت خوزستان عنوان کرد: متوسط استانی میزان استفاده از ماسک توسط کارکنان مراکز، ۶۴ درصد است که با ۸۵ درصد شاخص وزارت بهداشت فاصله زیادی داریم البته وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده است.

علوی ادامه داد: میزان استفاده از ماسک در هفته گذشته در هفتکل با رعایت ۹۰ درصد بالاتر از همه شهرستان‌ها بوده است. استفاده از ماسک در امیدیه، ماهشهر، هندیجان، لالی، باغملک، رامشیر و دهدز نیز نسبت به هفته گذشته کمتر بوده است.

سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز افزود: استفاده از ماسک در ایذه، اهواز، رامهرمز و اندیمشک متوسط بوده است اما میزان استفاده از ماسک در شهرهای امیدیه، رامشیر، لالی، ماهشهر، باغملک و کارون نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است.