مراجعه برای تحویل جنازه‌های کرونایی و مشکوک به کرونا و غیر کرونایئ فقط در ساعت۱۲ الی۱۴

مردم عزیز رامهرمز جهت تحویل اجساد متوفیان خود که مبتلا به کرونا بوده و یا مشکوک به کرونا بوده‌اند و یا به هر دلیل دیگر فوت شدند فقط در ساعت ۱۲ الی ۱۴ با در دست داشتن تعهدنامه نیروی انتظامی به دفتر پرستاری بیمارستان مادر رامهرمز مراجعه کنند.

 

روابط عمومی  شبکه‌ی بهداشت و درمان رامهرمز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مردم عزیز رامهرمز جهت تحویل اجساد متوفیان خود که مبتلا به کرونا بوده و یا مشکوک به کرونا بوده‌اند و یا به هر دلیل دیگر فوت شدند فقط در ساعت ۱۲ الی ۱۴ با در دست داشتن تعهدنامه نیروی انتظامی به دفتر پرستاری بیمارستان مادر رامهرمز مراجعه کنند.