پیگیری حق مناطق جنگی شهرستان رامهرمز در نشست تعدادی از بازنشستگان با ابراهیم متینیان نماینده محترم شهرستان های رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی

با توجه به این که شهرستان رامهرمزبارها مورد هدف موشک ها و بمباران هوایی رژیم بعثی عراق قرار گرفت و با وجود پایگاه پنجم شکاری خود دال بر منطقه جنگی بودن مناطق رامهرمز و رامشیر می باشد .

در این نشست فرهاد غلامی دبیر کمپین پیگیری حق مناطق جنگی شهرستان رامهرمز ضمن ارائه ی گزارشی از اقدامات صورت گرفته در یک سال گذشته، موضوع حق مناطق جنگی را یکی از مطالبات به حق کارمندان شاغل و بازنشسته ی رامهرمز دانسته -که سهوا و یا عمدا از این امتیاز محروم گردیده اند و با اجرای ناقص و نادرست ماده ۱۱۲ برنامه ششم توسعه ،به جای التیام زخم های ساکنین این مناطق ، باعث عمیق تر شدن زخم به جای مانده از جنگ شدند از آقای متینیان در خواست نمودند که با تلاش و جدیت این کار عام المنفعه و ماندگار را انجام دهند. همچنین با توجه به عدم نتیجه گیری اقدامات نماینده پیشین به دلیل شتابزدگی، پیشنهاد نمودند که ابتدا موضوع را در جلسه مجمع نمایندگان استان مطرح و دیگر نمایندگان استان را همراه نمایند.
سپس جلسه ای را با سردار باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترتیب دهند و اگر بتوانید کل نمایندگان استان را ترغیب نمایند که در این جلسه حضور داشته باشند و موضوع را بعنوان مطالبه ی کل استان مطرح نمایند قطعا بهتر نتیجه میگیرند.

نماینده رامهرمز و رامشیر هم در خصوص حق مناطق جنگی شهرستان های حوزه ی انتخابیه خود رامهرمز و رامشیر گفتند: با توجه به این که شهرستان رامهرمزبارها مورد هدف موشک ها و بمباران هوایی رژیم بعثی عراق قرار گرفت و با وجود پایگاه پنجم شکاری خود دال بر منطقه جنگی بودن مناطق رامهرمز و رامشیر می باشد بنابراین پیگیری لازم با توجه به مستندات انجام خواهد گرفت.

ایشان در ادامه بیان نمودند،با توجه به اینکه رامهرمز در هشت سال دفاع مقدس مرتب مورد هجوم هواپیماها و موشک های رژیم بعث عراق شده بود و افراد زیادی از مردم رامهرمز و رامشیر شهید و مجروح شدند ، خواستار اجرای حق مناطق جنگی به شاعلین و بازنشستگان شدند.
در پایان مدارک و مستندات منطقه جنگی بودن شهرستان رامهرمز به همراه امضاهای جمع آوری شده ی کارمندان شاغل و بازنشسته و تاییدیه ی امام جمعه محترم رامهرمز جهت پیگیرهای بعدی تحویل نماینده ی محترم گردید.