مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان:

حقوق فروردین ماه کارگران هفت تپه واریز شد

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان از واریز حقوق فروردین ماه ۱۵۰۰ نفر از کارگران هفت تپه خبر داد و افزود: حقوق مابقی کارگران نیز تا اواسط هفته پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خورنا “ارسلان غمگین” روز پنج شنبه ۱۲ تیرماه، اظهار کرد: حقوق فروردین ماه ۱۵۰۰ نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه امروز واریز شد و حقوق مابقی کارگران نیز تا اواسط هفته واریز می شود.

وی افزود: چند روز پیش نیز دفترچه های بیمه تامین اجتماعی این کارگران با همت و تلاش ویژه سازمان تامین اجتماعی استان تمدید شد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان تصریح کرد: در راه احقاق حق کارگران از هیچ کوششی دریغ نمی کنیم و برای اصلاح امور و بهبود معاش آن ها به وظایف مان عمل می کنیم.

منبع: روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان