آقای فرماندار مصوبه ستاد مقابله با کرونا در هفتکل را بدون تعارف اجرا کنید

از مصوبات مهم ستاد مقابله با کرونا عدم برگزاری مراسمات تشییع و عروسی است که متاسفانه عدم رعایت این مورد در ماههای اخیر سبب فوران کرونا در هفتکل شده است.

ستاد مقابله با کرونا با تصویب عدم برگزاری مراسم تشییع و تعهد از صاحب عزا و مراسم خاکسپاری باحضور کمتر از ۱۵ نفر اجازه تدفین را صادر میکند، ولی متاسفانه طبق مشاهدات مراسم تشییع کرونایی دو برابر مراسم های روزهای عادی در هفتکل برگرار میشود.

آقای فرماندار همین مراسمات آمار تقریبا صفر هفتکل تا اردیبهشت ماه را به روزانه بالای دهها نفر تبدیل کرده است که ادامه این روند یک فاجعه بزرگی را رقم میزند‌.

بارها نگرانی مردم در خصوص این مراسمات به خبرگزاری اعلام شد که این رسانه بعنوان صدای رسای مردم آن را اعلام نموده ولی متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی از سوی مسئولان صورت نگرفته است.